Thursday, June 22, 2006

Objekter, egenskaber og metoder i VBA

Objekter er de elementer som VBA-programmeringssproget består af. Et eksempel kunne være Range-objektet.Objekter kontrolleres af 2 ting: egenskaber og metoder.

Egenskaber henviser til objektets karakteristika. Når et objekts egenskaber ændres, ændres objektets opførsel, udseende eller lignende. Med egenskaber kan man f.eks. ændre farve eller skrifttype for et range.

Metoder er handlinger som objekterne kan udføre. Et eksempel kunne være Clear-metoden for Range-objektet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home