Friday, September 23, 2005

Øvelser til kap. 3 opg. 6 - Brug af With

Sub Formater()
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1").Font.Bold = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1").Font.Size = 13
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1").HorizontalAlignment = xlLeft
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A2:A15").Font.Bold = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A2:A15").Font.Italic = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A2:A15").Font.ColorIndex = 5
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A2:A15").InsertIndent 1
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B4:B11").Font.Bold = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B4:B11").Font.Italic = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B4:B11").Font.ColorIndex = 4
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B4:B11").HorizontalAlignment = xlRight
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("c4:d4").Font.ColorIndex = 2
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("c4:d4").NumberFormat = "#.##0"
End Sub

Sub Formater2()
' Denne Sub laver det samme som den ovenfor, blot ved brug af mindre kode.
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    With .Font
        .Bold = True
        .Size = 13
    End With
    
    .HorizontalAlignment = xlLeft
    ' Laver venstre justering
End With

With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A2:A15")
    With .Font
        .Bold = True
        .Italic = True
        .ColorIndex = 5
    End With
    
    .InsertIndent 1
    ' Ser ud til at InsertIndent laver en indrykning (altså lidt ligesom tabulator).
End With

With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B4:B11")
    With .Font
        .Bold = True
        .Italic = True
        .ColorIndex = 4
    End With
    
    .HorizontalAlignment = xlRight
    ' Laver højre justering
End With

With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("c4:d4")
    .Font.ColorIndex = 2
    .NumberFormat = "#.##0"
    ' Formaterer tal
End With
End Sub

0 Comments:

Post a Comment

<< Home