Tuesday, April 25, 2006

Funktionalitet til at trimme fil-overvejelser:

Input:
- Brug af inputBox() eller formularer?
- Valg af den .wk1 fil, der skal trimmes.
o Tast filnavn angivet i VBA-modulet.
o Filnavn indtastet via inputbox.
o Drop-down boks i formular.
o Dialogboks hvor brugeren kan vælge filen.
o Tag automatisk alle filer fra et bestemt bibliotek.
- Placering af filer – fleksibilitet – hvordan?
- Ved brugerinput mulighed for at afbryde program?
- Angiv ønsket cifferniveau.
o Validering af input – kun 2, 4 og 6 accepteres.
o Mulighed for at afbryde.
- Beregninger/funktionalitet:
o Datafil skal åbnes.
o Hvordan håndteres .wk1 filer i excel?
o Hvad hvis filen ikke kan åbnes?
o Antagelser omkring inputstruktur – konsistens.
o Håndtering af flere workbooks samtidig.
o Gennemløb handelsdata og kopier gyldige data eller fjerne ugyldige data.
- Output:
o Trimmet fil.
o Konstruktion af navn på output-filen.
o Hvor skal filen gemmes?
o Statusbesked til brugeren.


Vær opmærksom på forskellen på dansk og engelsk excel. Det skal virke på en dansk excel 2003..

Eksamen 20 – 23. juni.

Eksamen kan evt. startes med en præsentation, hvor jeg gennemgår evt. fejl som jeg er stødt på efter opgaven er afleveret, Smarte funktioner og hvilke overvejelser der ligger bag.
Alternative forslag til løsninger.

1 Comments:

eddymartin6880439957 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

8:04 AM  

Post a Comment

<< Home