Thursday, June 22, 2006

Fejl og mangler - og genialiteter
Lad mig starte med et par mangler som mine programmer har.I min rapport skriver jeg ganske vist at mit program til opgave 2 til samling af salgsdata i en samlet fil, forudsætter at subrutinen fra opgave 1 er gennemført succesfuldt for alle månederne i det år man ønsker at samle salgsdata for. Mit program til samling af salgsdata, har dog ingen validering eller fejlhåndtering, hvilket betyder at der vil opstå fejl, hvis forudsætningen om omregnede salgsdatafiler for alle månederne i året ikke holder.
Derudover fandt jeg undervejs i løsningen af opgaverne ud af, at man ikke behøver at gemme ark-navne i variabler for at kunne vende tilbage til disse ark (som jeg har gjort i opgave 1). Man kan blot referere til det enkelte ark ved at skrive eksempelvis ThisWoorkbook.Worksheets(1) som jeg også har gjort i de efterfølgende opgaver. På dette punkt vil det altså være muligt at optimere min kode til opgave 1, hvis man måtte ønske dette.
Desuden vil jeg lige bemærke, at jeg er opmærksom på den manglende konsistens mht. min løsning af henholdsvis opgave 1 og opgave 5. I opgave 1 antager jeg at der gælder et relativt forhold mht. filernes placering i forhold til hinanden. Således skal brugeren i mit program til opgave 1, kun vælge hvilken fil med salgsdata som ønskes omregnet. Så finder programmet selv ud af at åbne filen med valutakoder og filen med valutakurser.I opgave 5 har jeg derimod valgt at brugeren først skal åbne filen med koordinater og dernæst filen med kundevalutaer. Her skal brugeren altså opnå 2 filer, men til gengæld forudsætter programmet ikke at filerne har en bestemt placering relativt til hinanden.Jeg har valgt de to forskellige måder, for netop at vise at der er forskellige måder at gøre det på.
Hvis jeg til sidst lige skal fremhæve en stump kode, som jeg er særligt glad for, er det den løsning med array, som jeg har lavet i opgave 3 til generering af et budget. Her gennemløbes en For-løkke hvor det faktiske salg for de 12 måneder i det aktuelle år gemmes på de 12 første pladser i array'et. Dernæst gennemløbes en ny For-løkke som beregner det forventede salg for de 12 måneder i budgetåret, som et gennemsnit af de foregående 5 pladser i array'et + 10%. Det syntes jeg selv er en ret smart løsning, som er lyn-hurtig at eksekvere.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home