Friday, September 23, 2005

Øvelser til kap. 4 opg. 1 - makrooptageren indsætter overflødig kode

Sub FormaterCeller()
'
' FormaterCeller Macro
' Macro recorded 23-09-2005 by none
'

'
    Range("A1:A4").Select
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 6
        .Pattern = xlSolid
    End With
    With Selection.Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 14
        .Underline = xlUnderlineStyleSingle
        .ColorIndex = 5
    End With
    
    ' Makrooptageren indsatte altså en masse overflødig kode, som uden problemer kunne fjernes uden at det fik betydning for programmet.
    
End Sub

0 Comments:

Post a Comment

<< Home