Friday, September 23, 2005

Knyt en knap på værktøjslinien til en makro

Sub TalUdenDecimaler()
'
' TalUdenDecimaler Macro
' Macro recorded 23-09-2005 by none
'
    Selection.NumberFormat = "#,##0"
    
' Denne makro formaterer de valgte celler således at tal vises uden decimaler.
' For at knytte makroen til en knap på værktøjslinien gøres følgende:
' Højreklik på en eksisterende værktøjslinie.
' Vælg Customize.
' Vælg fanebladet Commands.
' Vælg "Macro" i det første rullegardin vindue.
' I det andet rullegardin vindue trækkes en knap ud på værktøjslinien.
' Tryk på Close.
' Klik på den nye knap på værktøjslinien.
' Vælg den makro der skal tilknyttes.
' Sådan
End Sub

0 Comments:

Post a Comment

<< Home