Wednesday, September 14, 2005

Øvelser til kapitel 3 opgave 2

Public Sub UdregnRevenue2()
Dim Pnavn As String
Dim EnhedPris As Currency
Dim AntalStk As Integer
Dim Revenue As Currency
Dim EnhedPrisTekst As String

Pnavn = InputBox("Indtast produktets navn")

EnhedPrisTekst = "Indtast enhedsprisen for " & Pnavn

EnhedPris = InputBox(EnhedPrisTekst)

AntalStk = InputBox("Indtast antal solgte stk.")

Revenue = EnhedPris * AntalStk

MsgBox "For " & Pnavn & " er enhedsprisen kr. " & EnhedPris & ", antallet solgt er " & AntalStk & " og revenuet er derfor kr. " & Revenue

End Sub

1 Comments:

darrelmartinez1142 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

2:38 PM  

Post a Comment

<< Home