Wednesday, September 14, 2005

Øvelser til kapitel 3 opgave 3

Option Explicit

Sub UdregnUdgifter()
Dim KundeNavn As String
Dim Nkoeb As Integer
Dim Totalkoeb As Integer
Dim i As Integer
Dim Mngd As Currency

KundeNavn = InputBox("Indtast kundenavn")
Nkoeb = InputBox("Indtast antal stk " & KundeNavn & " har købt i denne måned")
Totalkoeb = 0
For i = 1 To Nkoeb
Mngd = InputBox("Indtast beløb brugt af " & KundeNavn & " ved køb " & i)
Totalkoeb = Totalkoeb + Mngd
Next
MsgBox KundeNavn & " har brugt ialt kr. " & Format(Totalkoeb, "0.00") & _
" i denne måned.", vbInformation
End Sub

' Pointen i denne opgave er altså at hvis der står Option Explicit i toppen, så skal man dimensionere variablene for at kunne køre programmet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home