VBA programmering og videregående EDB

Tuesday, April 25, 2006

Funktionalitet til at trimme fil-overvejelser:

Input:
- Brug af inputBox() eller formularer?
- Valg af den .wk1 fil, der skal trimmes.
o Tast filnavn angivet i VBA-modulet.
o Filnavn indtastet via inputbox.
o Drop-down boks i formular.
o Dialogboks hvor brugeren kan vælge filen.
o Tag automatisk alle filer fra et bestemt bibliotek.
- Placering af filer – fleksibilitet – hvordan?
- Ved brugerinput mulighed for at afbryde program?
- Angiv ønsket cifferniveau.
o Validering af input – kun 2, 4 og 6 accepteres.
o Mulighed for at afbryde.
- Beregninger/funktionalitet:
o Datafil skal åbnes.
o Hvordan håndteres .wk1 filer i excel?
o Hvad hvis filen ikke kan åbnes?
o Antagelser omkring inputstruktur – konsistens.
o Håndtering af flere workbooks samtidig.
o Gennemløb handelsdata og kopier gyldige data eller fjerne ugyldige data.
- Output:
o Trimmet fil.
o Konstruktion af navn på output-filen.
o Hvor skal filen gemmes?
o Statusbesked til brugeren.


Vær opmærksom på forskellen på dansk og engelsk excel. Det skal virke på en dansk excel 2003..

Eksamen 20 – 23. juni.

Eksamen kan evt. startes med en præsentation, hvor jeg gennemgår evt. fejl som jeg er stødt på efter opgaven er afleveret, Smarte funktioner og hvilke overvejelser der ligger bag.
Alternative forslag til løsninger.

Wednesday, April 05, 2006

Idéer til VBA programmer jeg kan lave:

- VBA program der tager csv output fra pr prowler og fjerner dubletter.
- VBA program til sortering og prioritering af søgeord.

Tip til excel/VBA: Hvis man har et regneark med mange formler, som bruger meget tid på at genberegne disse formler hver eneste gang man ændrer en lillebitte ting, så kan man slå denne genberegning fra (under indstillinger).